Monthly Archives: July 2016

วันนี้พี่แอดมินมีข่าวเกี่ยวกับการทำ Passport แบบเร่งด่วนมาแจ้งให้ทราบกันนะคะ ซึ่งเรื่องของการทำ Passport นั้น ถามว่าเป็นปัญหาหรือไม่ สำหรับทีมงาน Get and Go แล้ว ไม่ได้เป็นปัญหาเลยค่ะ เพราะทีมงานของเราจะแนะนำให้น้อง ๆ ที่มาปรึกษาเรื่องเรียนต่อกับเรา ให้ทำ Passport ใหม่ไว้แต่เนิ่น ๆ อย่างเช่นในกรณีที่อายุของ Passport เหลือแค่ 1 ปี ก่อนการไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ แต่ปัญหาเล็ก ๆ ที่ทีมงานของเราเจอก็คือ น้อง ๆ บางคนจะอาจจะกำลังเรียนหลักสูตรอื่น ๆ อยู่ต่างประเทศ หรือไม่มีเวลาไปทำ Passport ซึงทำให้การขอวีซ่านั้นล่าช้าออกไป รวมถึงจะมีผลต่อวันเปิดภาคการศึกษาด้วย แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เนื่องจากกรมการกงสุลได้เปิดบริการทำ […]
มหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น ไม่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยเน้นสาขา Science, Technology และ Management เดิมมหาวิทยาลัยเป็น The College of Aeronautics ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ 1946 และมหาวิทยาลัยจึงมีชื่อเสียงด้าน Aeronautics และยังตั้งอยู่ในฐานทัพเก่าของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร จึงมีชื่อเสียงด้านสาขานี้โดยเฉพาะ ในปีค.ศ 1967 มหาวิทยาลัยได้เปิด School of Management ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง Business School ที่มีชื่อเสียง และในปีค.ศ 2017 Business School จะมีอายุครบ 50 ปี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย มีชื่อเสียงด้าน Aircraft research และมีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันป้องกันสหราชอาณาจักรอีกด้วย […]
สวัสดีค่ะ สวัสดีวันฝนตกนะคะ วันนี้พี่แอดมินจะมาแนะนำขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ในการสอบ IELTS เพื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ หลังจากที่พี่แอดมินเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเลือกประเภทของการสอบ IELTS เพื่อการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษไปแล้ว วันนี้พี่แอดมินได้ทำตารางการเตรียมตัวสอบ IELTS ในแต่ละช่วงของปีการศึกษาที่จะมาถึง เพื่อเป็น Guideline ในการเตรียมตัวของน้อง ๆ ในปีต่อ ๆ ไป น้อง ๆ สามารถนำตารางนี้ไปใช้ในการวางแผนสอบ IELTS ได้เลยค่ะ หากน้อง ๆ มีคำถามหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ น้อง ๆ สามารถติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน Get and Go ได้ทุกวันค่ะ พี่แอดมินรับรองว่า ถ้าทำได้ตามนี้ น้อง […]