Monthly Archives: August 2017

      ข่าวล่ามาแรงวันนี้ คือ IOM – International Organization for Migration ประกาศปรับราคาค่าตรวปอดสำหรับผู้ยื่นวีซ่าอังกฤษ จากเดิม 3,300 บาท และมีรายละเอียดดังนี้นะคะ ผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป: 3,800 บาท ผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปี และไม่มีการตรวจเพิ่ม: 500 บาท ผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปี และมีการตรวจเพิ่ม: 3,800 บาท โดยจะเริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 September 2017 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปค่ะ น้อง ๆ […]
วันนี้พี่ ๆ GNG มีข่าวเล็ก ๆ แต่ก็สำคัญมาเล่าสู่กันฟัง ก็คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมา ทาง British Council ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ลายเซ็นและตราประทับของ British Council บน Test Report Form เป็นลายเซ็นและตราประทับแบบ Electronic ซึ่งทาง British Council เค้าบอกมาว่า ระบบนี้จะนำมาใช้กับศูนย์ IELTS ของ British Council ทั่วโลกนะคะ ผู้สมัครสอบที่ได้ Test Report Form (ใบสีเขียว) กลับมาทางไปรษณีย์ แล้วพบว่าลายเซ็นและตราประทับตรงท้ายกระดาษเปลี่ยนไป ไม่ต้องตกใจนะคะ ยังใช้สมัครเรียน สมัครวีซ่าได้เหมือนเดิมค่ะ […]
รับฟรี!! ตั๋วเครื่องบินไปอังกฤษ เมื่อสมัครเรียนต่อโทกับเกทแอนด์โก เปิดเทอม January 2018 นี้ เพียงแค่คุณมีเอกสารพร้อม และสมัครเรียนระดับป.โท ในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ University of Bedfordshire Cardiff Metropolitan University City, Unversity of London University of East Anglia Glasgow Caledonian University: Glasgow and London Campus London South Bank University Middlesex University University of Portsmouth […]
สวัสดีค่ะ วันนี้พี่เดมีเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษาของประเทศอังกฤษมาฝากกัน โดยทุก ๆ ปี รัฐบาลอังกฤษ จะเปิดรับสมัครบุคคลจากหลาย ๆ สาขาอาชีพ เพื่อรับทุนการศึกษาที่เรียกกันว่าทุน Chevening ซึ่งทุนการศึกษานี้ เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า หมายถึง เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่ต้องทำงานใช้ทุนการศึกษา เพราะเป็นการเน้นการผลิตผู้นำในอนาคต เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาประเทศหลังจากจบการศึกษา โดยทุนการศึกษานี้ เริ่มต้นการรับสมัครทุนมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1983 โดยมีผู้ได้รับทุนไปแล้วกว่า 43,000 คนทั่วโลก สำหรับประเทศไทยของเรา ทุน Chevening เปิดรับสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาดังต่อไปนี้ค่ะ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ธรรมาภิบาล (Governance) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Issue) การค้ามนุษย์ […]