หลังเรียนจบ เราจะอยู่อังกฤษต่อด้วยวีซ่าอะไรได้บ้าง

หลังจากเรียนจบ เราจะอยู่อังกฤษต่อด้วยวีซ่าอะไรได้บ้าง

หลายวันก่อน พี่ ๆ Get and Go เจอข่าวชิ้นหนึ่ง เนื้อข่าวบอกว่า รัฐบาลอังกฤษมีความกังวล และเริ่มตรวจสอบเกี่ยวกับนักเรียนต่างชาติ ที่เข้ามาศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ โดยกระทรวงมหาดไทยพบว่า จำนวนนักเรียนต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาและวีซ่าหมดแล้ว กลับออกจากประเทศอังกฤษเพียง 1.1 แสนเท่านั้น ทางรัฐบาลอังกฤษ มีการเก็บข้อมูลมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2012 – 2015 เลยล่ะค่ะ และพบว่า จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาและกลับออกจากประเทศอังกฤษ กลับลดลงเรื่อย ๆ

ที่นี้หลายคนก็มีคำถามแล้วล่ะว่า พี่คะ หนูก็เรียนมาอย่างยากลำบาก ใจหนูก็อยากได้งานดี ๆ ในองค์กรเริ่ด ๆ อีกอย่างหนูก็เหวี่ยง CV ไปรอบทิศแล้วค้า คุณพี่!!! ถ้าหนูไม่ได้อยู่ต่อ หนูต้องทำยังไงคะ?!

เดี๋ยวสิ…พี่ก็จะบอกอยู่นี่ไงว่า จริง ๆ เราสามารถทำงานในอังกฤษได้ แต่เราต้องขอวีซ่าให้ถูกประเภทเท่านั้นเอง โดยวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำงานได้ ได้แก่ Tier 1, Tier 2, และ Tier 5 และแต่ละประเภทวีซ่า ก็จะแยกออกหมวดหมู่ดังนี้

Tier 1 ได้แก่

Tier 1 Entrepreneur สำหรับผู้ที่จะลงทุนในอังกฤษ โดยการจัดตั้งหรือเข้าซื้อกิจการ และมีส่วนในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่หนึ่งกิจการขึ้นไป ก็สามารถขอวีซ่านี้ได้ค่ะ

Tier 1 Exceptional Talent เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ด้านศิลปะและ Digital Technology ที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศอังกฤษ

Tier 1 Graduate Entrepreneur สำหรับผู้ประกอบการที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองของอังกฤษ และต้องการกลับเข้ามาลงทุนในอังกฤษ

Tier 1 Investor วีซ่าสำหรับนักลงทุน

Tier 2 ได้แก่

Tier 2 General เป็นวีซ่าสำหรับคนทำงานทั่วไป ที่ได้ Work Permit จากบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ในอังกฤษแล้ว

Tier 2 Intra-company Transfer วีซ่าสำหรับพนักงานในองค์กร ที่มีบริษัทแม่อยู่ที่อังกฤษ และมีการส่งตัวไปทำงานที่บริษัทแม่

Tier 2 Minister of Religion วีซ่าสำหรับนักบวช หรือผู้ที่ทำงานในองค์กรศาสนา

Tier 2 Sportsperson สำหรับนักกีฬา

Tier 5 ได้แก่

Tier 5 Temporary Worker – Charity Worker สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในฐานะของอาสาสมัครเพื่อการกุศล โดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง

Tier 5 Temporary Worker – Creative and sporting สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในฐานะนักกีฬา นักแสดง หรือศิลปิน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

Tier 5 Temporary Worker – Government Authorised Exchange สำหรับผู้ที่ต้องการไปสหราชอาณาจักร เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความรู้และหลักปฏิบัติ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐบาลอังกฤษ

Tier 5 Temporary Worker – International Agreement สำหรับผู้ที่ต้องการไปอังกฤษเพื่อทำงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายระหว่างประเทศ

Tier 5 Temporary Worker – Religious Worker สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศาสนา ทั้งนี้อาจรวมถึงงานเทศนาสั่งสอน งานให้คำปรึกษาทั้งที่เกี่ยวข้องกับศาสนกิจและงานอื่น ๆ

Tier 5 Youth Mobility Scheme สำหรับคนหนุ่มสาวจากบางประเทศที่ต้องการไปหาประสบการณ์การใช้ชีวิตที่อังกฤษ

โดยเงื่อนไขของวีซ่าเหล่านี้คือ เราก็ต้องได้รับการตอบรับจากนายจ้างของเรา และกลับประเทศของเรา เพื่อทำการขอวีซ่าต่อไปค่ะ ส่วนระยะเวลาการขอวีซ่าอยู่ที่ประมาณ 4 – 12 weeks ขึ้นไปค่ะ อาจจะใช้เวลาในการรอวีซ่า แต่พี่ ๆ Get and Go แนะนำว่า หากต้องการจะอยู่ต่อ เพื่อหางานทำ และทำงานในอังกฤษ หลังจากเรียนจบแล้ว ระยะเวลาในการรอผลวีซ่า ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการที่เราจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ และได้ทำงานกับองค์กรต่างชาติที่ดี ๆ ต่อไปค่ะ

 

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *