City, University of London

City, University of London

ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ 1894 ใช้ชื่อว่า the Northampton Institute ก่อนจะเลื่อนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี ค.ศ 1966 ใช้ชื่อว่า City University, London และเข้าร่วมกลุ่มมหาวิทยาลัย University of London เมื่อปี 2016 และเปลี่ยนชื่อเป็น City, University of London

City, University มหาวิทยาลัยแรกในลอนดอนที่เปิดการเรียนการสอนด้านกฎหมาย และยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ที่เปิดการเรียนการสอนด้าน Aeronautical และยังมี Aeronautical Laboratory ซึ่งเริ่มการเรียนการสอนด้านนี้ในปี ค.ศ 1909 และเฉลิมฉลอง 100 ปี ของการก่อตั้งภาควิชาไปเมื่อปี 2009 มหาวิทยาลัยยังมีการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขา Air Transport Industry ที่

ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งยังมีนักศึกษากระจายไปตามสาขาต่างๆ อาทิเช่น Law, Computing, Social Sciences, Engineering, Journalism, และ the Arts City และสาขาวิชาเหล่านี้ กระจายอยู่ในคณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • The City Law School
  • School of Arts & Social Sciences
  • School of Health Sciences
  • School of Mathematics, Computer Science & Engineering
  • Cass Business School

 

คณะแรกของ City, University of London ที่เปิดพร้อม ๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ได้แก่ The City Law School และมีที่ตั้งของคณะอยู่ที่ Northampton Square และที่ Gray’ Inn ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เนติบัณฑิตยสภาอังกฤษ โดยการเรียนระดับปริญญาตรี จะอยู่ที่ Northampton Square และการเรียนระดับปริญญาโท (Master Degree) รวมถึงการเรียน การอบรมด้านกฎหมายชั้นสูง จะอยู่ที่ Gray’ Inn Campus

หลักสูตรที่น่าสนใจ ได้แก่

 • LLB (Hons)
 • LLM in Criminal Litigation
 • LLM in Civil Litigation and Alternative Dispute Resolution
 • LLM in Commercial Law
 • LLM in International Banking and Finance Law
 • The Bar Professional Training Course
 • Legal Practice Course

สำหรับคณะต่อมาได้แก่ School of Arts & Social Sciences หลักการของคณะนี้ก็คือ เน้นความหลากหลาย การเอาใจใส่ การเป็นศูนย์วิจัยระดับนานาชาติ และการเรียนรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขทางมนุษยวิทยาในหลาย ๆ แง่มุม หลักสูตรที่น่าสนใจ มีดังนี้

 • BSc (Hons) Economics
 • BA (Hons) English
 • BSc (Hons) International Political Economy
 • BA (Hons) Journalism
 • BMus (Hons) Music
 • BSc (Hons) Psychology
 • BSc (Hons) Criminology and Psychology
 • MSc EconomicsMA Creative Writing (Crime Novels or Literary Novels)
 • MSc Organisational Psychology


          School of Health Sciences จะเน้นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรแรกคือ BSc (Hons) Optometry ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 1877 นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่

 • BSc Health and Social Care
 • BSc (Hons) Speech and Language Therapy
 • MSc Advanced Nurse Practitioner – Neonatal
 • MSc Advanced Nurse Practitioner – Adult; Child

School of Mathematics, Computer Science & Engineering เป็นอีกหนึ่งคณะที่มีชื่อเสียงของ City, University of London เน้นด้าน Informatics, คณิตศาสตร์, และวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของภาควิชา Department of Mechanical Engineering & Aeronautics มีชื่อเสียง และเป็นLab ด้าน Aeronautics แห่งแรกของโลกอีกด้วย ซึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจมีดังนี้

 • MEng (Hons) Civil Engineering
 • MSc Civil Engineering Structures (Nuclear Power Plants)
 • BSc (Hons) Computer Science: http://www.city.ac.uk/courses/undergraduate/computer-science
 • MSci (Hons) Computer Science
 • MSc Software Engineering
 • MSc Computer Games Technology
 • MSc Cyber Security
 • BEng (Hons) Biomedical Engineering
 • MEng (Hons) Electrical & Electronic Engineering
 • MSc Renewable Energy & Power Systems Management
 • BEng (Hons) Aeronautical Engineering
 • MEng (Hons) Aeronautical Engineering
 • MSc Air Safety Management
 • MSc Air Transport Management
 • MSc Aircraft Maintenance Management

             Cass Business School หรือชื่อเดิม The Sir John Cass Business School ถือเป็น Business School ติด 1 ใน 10 Business School ที่ดีที่สุดในอังกฤษ และยังเป็น 1 ใน 20 Business School ของยุโรป และยังติดอันดับ “Top-Tier Employability school” ของ QS Global 250 Business Schools 2017 นอกจากนี้ ติด 1 ใน 10 สาขา Accounting and Finance” และ “Business and Management” ของอังกฤษ สาขาที่น่าสนใจได้แก่

 • BSc (Hons) Accounting and Finance
 • BSc (Hons) Actuarial Science
 • BSc (Hons) Management
 • MSc in Actuarial Science
 • MSc in Banking & International Finance
 • MSc in Finance
 • MSc in Management
 • MSc in Entrepreneurship

Entry Requirement

ระดับปริญญาตรี

 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และหลักสูตร Foundation
 2. ต้องมีผลสอบ IELTS UKVI 6.5 (แต่ละ Skills ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0) และบางหลักสูตรอาจจะต้องการมากกว่า 6.5 ขึ้นไป

ระดับปริญญาโท

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีผลสอบ IELTS UKVI 6.5 (แต่ละ Skills ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5) และบางหลักสูตรอาจจะต้องการมากกว่า 7.0 ขึ้นไป

City, University of London เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมาย ศิษย์เก่าแต่ละท่านมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้แก่

Mahatma Gandhi ศิษย์เก่าจาก City Law School

Jawaharlal Nehru ศิษย์เก่าจาก the Inns of Court School of Law

Margaret Thatcher ศิษย์เก่าจาก the Inns of Court School of Law

Tony Blair ศิษย์เก่าจาก the Inns of Court School of Law

Tiff Needell นักแข่งรถรายการ Grand Prix, Presenter รายการ Fifth Gear ศิษย์เก่าจาก ภาควิชา Media and Entertainment

Muhtar Kent CEO บริษัท The Coca-Cola Company ศิษย์เก่าจาก Cass Business School

สถานที่ตั้งของ City, University of London

Campus หลักของ City, University of London ตั้งอยู่ที่เขต Islington ใจกลางกรุงลอนดอน และยังมี Campus ต่าง ๆ กระจายอยู่รอบ ๆ ได้แก่ Holborn, Smithfield และ Whitechapel ซึ่งแต่ Campus สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งสะดวกสบายเป็นอย่างมาก

 

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *