University of East Anglia

University of East Anglia

University of East Anglia มีชื่อสร้างชื่อเสียง เนื่องด้วย Kazuo Ishiguro ศิษย์เก่าจากภาควิชา MA Creative Writing ได้รับรางวัล Nobel Prize สาขาวรรณกรรม ประจำปี 2017 เรามาดูกันว่า University of East Anglia มีความเป็นมาอย่างไร และมีหลักสูตรไหนน่าสนใจบ้าง

University of East Anglia หรือ UEA เริ่มการสอนในสาขาวิชา Biological Sciences และ English Studies ต่อมาในปี 1970s UEA ได้เปิดหลักสูตร creative writing เป็นมหาวิทยาลัยแรกของอังกฤษ และถือเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของ UEA ซึ่งจากเห็นได้จากศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล Nobel ในปี 2017 ต่อมาได้เปิดหลักสูตร Computing Sciences และ Centre for Climatic Research รวมถึง Sainsbury Centre for Visual Arts และ Fine Art อีกด้วยเช่นกัน

University of East Anglia แบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 คณะ ดังต่อไปนี้

1. Faculty of Arts and Humanities
2. Faculty of Medicine and Health Sciences
3. Faculty of Science
4. Faculty of Social Sciences

          Faculty of Arts and Humanities มีหลักสูตรที่ติดอันดับ Top 20 ของอังกฤษหลายหลักสูตรเช่นกัน โดยหลักสูตรที่ติดอันดับ Top 20 ของอังกฤษได้แก่ History: BA History
นอกจากนี้ UEA ยังเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตร MA Landscape History และหลักสูตรอื่น ที่น่าสนใจได้แก่
BA History of Art
BA Film and Television Studies (with a Foundation Year)
MA Film Studies
MA International Relations
MA Applied Translation Studies

          Faculty of Medicine and Health Sciences เป็นคณะแพทย์ที่ดีที่สุด ด้วยนวัตกรรมการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อสุขภาพระดับโลก คณะแพทย์ของ UEA เน้นการเรียนแบบ Problem Based Learning (PBL) ซึ่งแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ภาควิชาได้แก่ School of Health Sciences และ Norwich Medical School และมีหลักสูตรที่น่าสนใจดังนี้
MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery)
MClinEd Clinical Education
MSc Health Economics
BSc Occupational Therapy
BSc Physiotherapy
BSc Speech and Language Therapy

          Faculty of Science มีหลักสูตรหลายหลักสูตรที่น่าสนใจ รวมถึงงานวิจัยของที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติกว่า 84% นอกจากนี้ งานวิจัยยังได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมกว่า 90% หลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่
BSc Actuarial Sciences
BSc Applied Computing Science with a Foundation Year
BSc Computing Science
MSc Advanced Computing Science
BEng Energy Engineering
MEng Energy Engineering

Faculty of Social Sciences คณะที่มีศิษย์เก่าเป็นข้าราชการและนักการเมืองระดับนานาชาติหลายคน ด้วยคุณสมบัติของคณะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาอย่างเต็ม คณะนี้มีหลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่
LL.M
LL.M International Commercial and Business Law
LL.M International Trade Law
ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร ได้รับการรับรองจาก สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) แล้ว เมื่อมีนาคม 2560

และหลักสูตรที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่

BSc Accounting and Finance
BSc Accounting and Management
BSc Psychology
MSc Cognitive Neuroscience
MSc Social Psychology
MBA

Entry Requirement

ระดับปริญญาตรี
1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และหลักสูตร Foundation
2. ต้องมีผลสอบ IELTS UKVI 6.0 (แต่ละ Skills ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)

ระดับปริญญาโท
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี GPA 2.70 ขึ้นไป
2. ต้องมีผลสอบ IELTS UKVI 6.5 (แต่ละ Skills ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)
3. นักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อหลักสูตร MBA จะต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

สถานที่ตั้งของ University of East Anglia
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Norwich ซึ่งอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอน สามารถเดินทางได้ด้วยรถส่วนตัว รถไฟ เครื่องบิน หรือรถโดยสารได้อีกด้วย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง นอกจากนี้ Norwich ยังเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและน่าดึงดูดใจสำหรับนักท่องเที่ยว และยังเป็นแหล่ง shopping 1 ใน 10 อังกฤษอีกด้วย

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *