ทุน Chevening ประจำปี 2018/19

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่เดมีเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษาของประเทศอังกฤษมาฝากกัน โดยทุก ๆ ปี รัฐบาลอังกฤษ จะเปิดรับสมัครบุคคลจากหลาย ๆ สาขาอาชีพ เพื่อรับทุนการศึกษาที่เรียกกันว่าทุน Chevening ซึ่งทุนการศึกษานี้ เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า หมายถึง เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่ต้องทำงานใช้ทุนการศึกษา เพราะเป็นการเน้นการผลิตผู้นำในอนาคต เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาประเทศหลังจากจบการศึกษา โดยทุนการศึกษานี้ เริ่มต้นการรับสมัครทุนมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1983 โดยมีผู้ได้รับทุนไปแล้วกว่า 43,000 คนทั่วโลก

สำหรับประเทศไทยของเรา ทุน Chevening เปิดรับสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาดังต่อไปนี้ค่ะ

 1. การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy)
 2. ธรรมาภิบาล (Governance)
 3. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
 4. ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Issue)
 5. การค้ามนุษย์ (Human Trafficking)
 6. การย้ายถิ่น (Migration)
 7. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
 8. พลังงาน (Energy)
 9. การค้า และการลงทุน (Trade and Investment)
 10. ธรรมาภิบาลการคลัง (Economic Governance)

โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินผู้ที่จะได้ทุนคือ

 1. เป็นพลเมืองไทย
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี GPA 3.00 ขึ้นไป
 3. ต้องมีผลสอบ IELTS overall 6.5
 4. มีประสบการณ์การทำงานจากงานประจำ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ฝึกงานไม่ต่ำกว่า 2,800 ชม.
 5. ต้องสมัครหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 3 ที่ ไม่สมัครซ้ำกัน และต้องได้การตอบรับจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ แบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer)
 6. ต้องได้ผลสอบภาษาอังกฤษ ตรงตามเงื่อนไขของทุนก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
 7. ต้องมีความตั้งใจที่จะกลับประเทศไทย หลังจากจบการศึกษาทันที

และมูลค่าของทุนการศึกษาที่จะได้ มีดังนี้

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าที่พักเเละค่ากินอยู่รายเดือน
 • ค่าทำงานวิจัย
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศอังกฤษ
 • ค่าธรรมเนียมสนามบิน เเละ ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าเดินทางสำหรับการไปสัมภาษณ์ทุน

โดยระยะเวลาในการรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2018/2019 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 7 สิงหาคม – 7 พฤศจิกายน 2560 ผ่านระบบ Online ของทุนการศึกษาค่ะ โอกาสดี ๆ แบบนี้ มีแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะ น้อง ๆ ที่มั่นใจในตนเอง และสนใจสมัครทุนการศึกษานี้ สามารถสอบถามข้อมูลกับพี่ ๆ ชา Get and Go ได้เลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.chevening.org/thailand

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *