IOM ขึ้นค่าบริการตรวจสุขภาพสำหรับขอวีซ่าอังกฤษ

 

 

 

ข่าวล่ามาแรงวันนี้ คือ IOM – International Organization for Migration ประกาศปรับราคาค่าตรวปอดสำหรับผู้ยื่นวีซ่าอังกฤษ จากเดิม 3,300 บาท และมีรายละเอียดดังนี้นะคะ

ผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป: 3,800 บาท

ผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปี และไม่มีการตรวจเพิ่ม: 500 บาท

ผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปี และมีการตรวจเพิ่ม: 3,800 บาท

โดยจะเริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 September 2017 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปค่ะ น้อง ๆ ที่จะไปตรวจปอดในวันที่ 1 ที่จะถึงนี้ แนะนำให้ตรวจสอบและเตรียมค่าใช้จ่ายไปเผื่อด้วยนะคะ

แล้วพบกับใหม่ สวัสดีค่ะ

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *