Cambridge, University of

116848490Cambridge, University of

ประวัติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถ้าหากให้เล่าย้อน จะต้องย้อนหลังไปเกือบหนึ่งศตวรรษเลยทีเดียว
เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร หนึ่งในสามมหาวิทยาลัย และยังเป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยของโลก ที่ยังเปิดทำการอยู่

มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่า ที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกมากมาย อย่างเช่น

Charles Darwin นักชีววิทยา,

Charles Rolls ผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ Rolls-Royce,

Sir Francis Bacon – นักปราชญ์ (นักวิทยาศาสตร์ นักประพันธ์ นักกฎหมาย)

Sir Isaac Newton – ผู้คิดค้นกฎแรงโน้มถ่วงสากลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

Maurice Wilkins – เจ้าของรางวัลโนเบลด้านโครงสร้างดีเอ็นเอ

William Thomson, 1st Baron Kelvin – นักฟิสิกส์ ผู้สร้างหน่วย Kelvin สำหรับการวัดอุณหภูมิ

A. A. Milne – ประพันธ์ Winnie the Pooh

Rajiv Gandhi – นายกรัฐมนตรีอินเดีย

ศิษย์เก่าทีมีชื่อเสียงชาวไทยได้แก่

อานันท์ ปันยารชุน – อดีตนายกรัฐมนตรี

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล – อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

Cambridge ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้ได้รางวัลโนเบลสูงที่สุด ในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหลายในโลก กล่าวคือ 81 รางวัล

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *