Heriot-Watt University

HW645

Heriot-Watt University

หลาย ๆ มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร มีรากฐานเดิมมาจากโรงเรียนศิลปะ Heriot-Watt University ก็เช่นกัน ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ 1821 โดยใช้ชื่อว่า The School of Arts of Edinburgh แต่เริ่มแรกนั้น เน้นการสอนด้านภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับชาวเอดินเบอระ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Watt Institution and School of Arts ในปี ค.ศ 1852 และได้เพิ่มการสอนสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากนั้นจึงได้มีการเลื่อนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ 1966 ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยยังมีคณะที่โดดเด่น ได้แก่ School of Energy, Geoscience, Infrastructure and Society ซึ่งมีสาขาวิชา Petroleum engineering and renewable energy technology ที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่ง ที่มีการเรียนการสอนสาขานี้ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของ Edinburgh Business School อีกด้วย

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *