University of Suffolk

University of Suffolk

Location:   เมือง Ipswich ห่างจากลอนดอนประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถไฟ

Famous for:  Business, Health Care, Education

Tuition Fee:  10,080 ปอนด์

Scholarship:  1,000 ปอนด์

 

 

The University of Suffolk หรือชื่อเดิม University Campus Suffolk เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง University of East Anglia และ University of Essex เพื่อเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในเขตเมือง โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2007 มหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนด้าน Applied Social Sciences, Arts and Humanities รวมถึง Nursing and Midwifery (การพยาบาลและการผดุงครรภ์) ต่อมา Suffolk ได้รับการจากรับรองวิทยฐานะจากสภาองคมนตรีแห่งอังกฤษ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น The University of Suffolk เมื่อเดือนสิงหาคม 2016

และตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา Suffolk ได้เปิดหลักสูตรที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เน้นให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาในหลักสูตรที่ตนเองสนใจ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้คะแนน 100% เต็มใน 10 สาขาวิชา จากการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาของ National Student Survey results 2017 ซึ่ง 10 สาขาวิชาที่ได้คะแนน 100% เต็มมีดังนี้

 1. Child Health Nursing: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/bsc-hons-child-health-nursing
 2. English: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-english
 3. Graphic Design: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-graphic-design
 4. History: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-history
 5. Mental Health Nursing: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/bsc-hons-mental-health-nursing
 6. Network Engineering: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/fdsc-network-engineering
 7. Photography: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-photography
 8. Psychology and Criminology: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/bsc-hons-psychology-and-criminology
 9. Psychology and Sociology: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/bsc-hons-psychology-and-sociology
 10. Radiotherapy and Oncology: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/bsc-hons-radiotherapy-and-oncology

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2018 ที่จะถึงนี้ University of Suffolk ยังเปิดหลักสูตรเด่น ๆ เพิ่มเติมอีกหลายหลักสูตร อาทิ

 1. BA (Hons) Architecture: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-architecture
 2. BA (Hons) Economics: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-economics
 3. BA (Hons) Economics, Banking and Finance: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-economics-banking-and-finance
 4. LLB Law: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/llb-law
 5. BA (Hons) Marketing: https://www.uos.ac.uk/courses/ug/ba-hons-marketing

Entry Requirement

คุณสมบัติทั่วไป สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ University of Suffolk จะแบ่งตามระดับการศึกษาดังนี้

ระดับปริญญาตรี

 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และหลักสูตร Foundation
 2. สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ต้องจบระดับ A Levels
 3. International Baccalaureate (IB) ต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่า 28 คะแนน
 4. ต้องมีผลสอบ IELTS UKVI 6.0 (แต่ละ Skills ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)

ระดับปริญญาโท

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีผลสอบ IELTS UKVI 6.5 (แต่ละ Skills ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5) – สำหรับบางหลักสูตร จะต้องยื่นผล IELTS 7.0 ขึ้นไป

สถานที่ตั้งของ University of Suffolk

University of Suffolk ตั้งอยู่เมือง Ipswich เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการขนส่งทางเรือ นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่ผลิตเครื่องจักรทางการเกษตร อยู่ห่างจาก London ประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถเดินทาง    ด้วยรถไฟ หรือรถยนต์ได้ นอกจากนี้ Ipswich ยังเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่นิยมการจัดเทศกาลศิลปะและดนตรี อาทิ The Ipswich Jazz Festival, The Ipswich Arts Festival รวมถึงนิทรรศการศิลปะและภาพถ่ายอีกด้วยค่ะ

นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ถือว่าน่าจับตามองมาก ๆ เลยค่ะ

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *